10 წლიანი გამოცდილება

გარანტირებული ხარისხი

დაბალი ფასები

რა არის IT აუთსორსი?

როდესაც კომპანიას არ ჰყავს თავის აიტი დეპარტამენტი და საჭროებს ამა თუ იმ სერვისების დაგეგმვას, დანერგვასა თუ გამართვას, ის მიმართავს გარე IT რესურსებს (იგივე IT აუთსორსინგს), რომელიც დაეხმარება მოცემული ამოცანების გადაჭრაში. IT აუთსორსინგს აქვს ბევრი პლიუსი და უპირატესობა:

 • კომპანიას ყოველთვიურად არ მოუწევს აიტი თანამშრომლებისთვის ხელფასის გადახდა. ამიტომ აუთსორსის დაქირავებისას ის საკმაოდ დიდ თანხობრივ ეკონომიას გააკეთებს და დაიქირავებს მაშინ, როდესაც კონკრეტული ამოცანები ექნება გადასაჭრელი.
 • IT აუთსორსთან შესაძლებელია ერთჯერადი ან გარკვეულვადიანი კონტრაქტის გაფორმება.
 • All-in-one ფუნქცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ აუთსორსი გთავაზობთ მრავალგანხრიან მომსახურებას, როგორებიცაა: ქსელის ადმინისტრირება, სერვისების დანერგვა, ვირტუალიზაცია და რეზერვირება (Backup).
IT outsource

მომსახურების პირობები

 • ერთჯერადი მომსახურების შესრულების შემდეგ განხორციელდება არსებული სერვისის მონიტორინგი 1 კვირის განმავლობაში. 
 • გარკვეულვადიანი კონტრაქტის შემთხვევაში განვახორციელებთ გეგმიურ შემოწმებას დისტანციურად. 
 • სერვისის ან აპარატურის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში ადგილზე ვიზიტით გამოსწორდება არსებული პრობლემა.

მომსახურებაში არ შედის ქსელური ინფრასტრუქტურის მონტაჟი.

Grossnet
 • Basic configuration
 • Configuring VPN server for client remote access
 • Implementation routing protocols (OSPF, EIGRP, iBGP and etc.)
 • Configuring encrypted VPN tunnels between offices for secure connection.
 • Configuring failover system between dual ISP
 • Implementing Cisco monitoring systems (Netflow, SNMP)
IT outsource

Basic configuration

 • VPN for remote access
 • Dynamic routing – OSPF
 • configuring VPN tunnel between offices
 • Configuring and optimizing firewall
 • Other services
აიტი დახმარება
 • Implementing Active Directory
 • Configuring Exchange mail server
 • DNS server
 • Other roles
ვირტუალიზაცია
 • Creating servers virtualization plan
 • Vmware virtualization and backup
 • Hyper-V virtualization and backup
 • Implement vm failover cluster
IT outsource
 • Veeam backup
 • Symantec Backup Exec
 • Backing up VMs (Virtual Machines)
 • Files
 • Mail server
 • Active Directory
IT outsource
 • Basic configuration
 • Dual WAN failover
 • Scheduling internet access in office
 • Network monitoring
 • VPN for remote access
  Configuring firewall